Dane rejestrowe spółki

Dane rejestrowe spółki

UDS S.A.
Nowy Kawęczyn 32A
96-115 Nowy Kawęczyn


REGON: 100175943     NIP: 8361781129     KRS: 0001008436    BDO: 000026086

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 1 075 000,00 zł

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14