Dotacja 6.1

Dotacja 6.1

UDS sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt nr POIG.06.01.00-10-034/13,
pt. Wsparcie działalności eksportowej UDS Sp. z o.o.

Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

6_1

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14