Kodeks Etyki UDS

Kodeks Etyki UDS

Kodeks Etyki UDS to  podstawowy element, wspomagający proces budowy kultury organizacyjnej w każdej firmie. Zawarte w nim wartości są najważniejsze dla organizacji. Nasz Kodeks zawiera wypracowane przez Zarząd, przy udziale Pracowników podstawowe reguły postępowania.

 

   Uczciwość,
   Zaangażowanie,
   Odpowiedzialność,
   Kompetencje,
   Odwaga,
   Szacunek,
   Współpraca,
to wartości, które powinny przyświecać nam w naszej codziennej pracy zawodowej. Zobowiązujemy się do ich przestrzegania w relacjach z Klientami i Współpracownikami. Są to wartości wspólne dla wszystkich pracowników. Warunkiem powodzenia wdrożenia Kodeksu jest zaangażowanie wszystkich Pracowników w przestrzeganie przyjętych zasad, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu obowiązków.  Kodeks Etyki

 

 

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14