Dotacja 5.4.1

Dotacja 5.4.1

UDS Sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt pt.
Uzyskanie europejskiego patentu na wynalazek dotyczący
uniwersalnego uchwytu montażowego
jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 5.
Dyfuzja innowacji, działanie 5.4.  Zarządzanie własnością intelektualną, poddziałanie 5.4.1.
Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

parp

 

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14