UDS Sp. z o. o.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą, ofertą
oraz wartościami jakimi kierujemy się w naszej codzienniej pracy.
ZOBACZ

Nagrody i wyróżnienia

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć.
Otrzymywane wyróżnienia jeszcze bardziej motywują naszą firmę
do cięższej pracy, która sprawiam nam ogromną satysfakcję zawodową.
ZOBACZ

CSR (Corporate Social Responsibility)
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych jak i wspieranie naszego otoczenia, w którym działamy.
Angażujemy się w działania wspierające funkcjonowanie lokalnych społeczności.
ZOBACZ

UDS Sp. z o. o.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą, ofertą
oraz wartościami jakimi kierujemy się w naszej codzienniej pracy.
ZOBACZ
Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14