DTP

Specyfikacja techniczna

DTP

Sposób przygotowania plików do druku offsetowego

 1. Pliki w formacie EPS, PDF, Ai (Adobe Illustrator dowolna wersja), TIFF, PSD.
 2. W każdym z plików fonty zamienione na krzywe i podlinkowane bitmapy.
 3. Prosimy o zapis każdego elementu na osobnej stronie w pliku PDF (lub w osobnych plikach).
 4. Kolorystyka CMYK + PANTONE.
 5. Suma pokrycia farb (total ink limit) nie może przekraczać 320%.
 6. Grafika rastrowa w rozdzielczości 300dpi przy skali 1:1.
 7. Spad minimum 5 mm (zaleca się nie maskować elementów grafiki wzdłuż wykrojnika).
 8. Wykrojniki i uszlachetnienia (hot stamping, lakier, brokat itp) dostarczone razem z grafiką (w jednym pliku)
  jako nadrukowany SpotColor (overprint) bez funkcji MULTIPLY.
 9. PO UMIESZCZENIU pracy na FTP-ie prosimy o informację (nazwa pliku lub folderu) na adres: dtpwaw@uds.com.pl.
 10. Dostarczenie wzoru kolorystycznego lub akceptacja PROOF’a wykonanego przez UDS
 11. Standardowo druk odbywa się z liniaturą 150 lpi, na życzenie klienta jest możliwy druk z liniaturą do 300 lpi.

Sposób przygotowania plików do druku cyfrowego

 1. Pliki do druku cyfrowego powinny być przygotowane w postaci PDF.
 2. Przestrzeń kolorystyczna CMYK bez załączonych profili kolorystycznych
 3. Pliki powinny mieć co najmniej 200dpi (maksymalnie 300dpi) w skali 1:1.
 4. W pliku powinien znaleźć się obrys wykrojnika, przygotowany jako:
  • kolor wykrojnika zdefiniowany jako dodatkowy kolor (typ koloru: specjalny – SPOTowy) i posiadać atrybut nadruku (OVERPRINT), powinien być kontrastowy w stosunku do grafiki,
  • nałożony na grafikę (w skali 1:1) w miejscu wykrawania.
 5. Każda grafika powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 10 mm ze wszystkich stron.
 6. Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia i bigowania, ale rekomendujemy aby ten dystans wynosił 10 mm.
 7. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi 8 pt.
 8. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem wynosi 10 pt.
 9. Minimalny stopień pisma drukowanego w kontrze wynosi 16 pt.
 10. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pt.
 11. Linie wykonane w kontrze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 1 pt.

Pliki nie spełniające powyższych wymogów mogą zostać wydrukowane za zgodą klienta,
jednak drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość wydruku.

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14