Dotacja III.2

Dotacja III.2

Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R.

Projekt ten jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

   1

W związku z realizacją projektu: „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R” przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup: Usługi badawczo – rozwojowej z zakresu komunikacji pomiędzy urządzeniami parku maszynowego zgodnie z standardem JDF 1.4 a w postaci wartości niematerialnych i prawnych.
data publikacji 25.01.2012
    SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT
Ogłoszenie wyniku PRZETARGU na dostawę usługi badawczo – rozwojowej z zakresu komunikacji pomiędzy urządzeniami parku maszynowego zgodnie z standardem JDF 1.4 a w postaci wartości niematerialnych i prawnych. UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PRZETARGU na zakup: usługi badawczo – rozwojowej z zakresu komunikacji pomiędzy urządzeniami parku maszynowego zgodnie z standardem JDF 1.4 a w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w ramach projektu „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę: INFOSYSTEMS S.A., ul. Okrzei 1 A, 03-715 Warszawa, za cenę 170 568,00 zł netto.

data publikacji 09.02.2012
  WYNIKI NABORU

   2

W związku z realizacją projektu: Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci:
licencji na zintegrowany informatyczny system
zarządzania (Wartości Niematerialne i Prawne) – szt. 1;
Serwerowy system bazodanowy
(Wartości Niematerialne i Prawne) – szt. 1;
Serwerowy system pocztowy- szt. 1
Środka trwałego w postaci:
Serwera sprzętowego z serwerowym systemem operacyjnym- szt. 1

data publikacji 12.03.2012
  SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT
Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę:
wartości niematerialnych i prawnych w postaci:

licencji na zintegrowany informatyczny system
zarządzania (Wartości Niematerialne i Prawne) – szt. 1;
Serwerowy system bazodanowy
(Wartości Niematerialne i Prawne) – szt. 1;
Serwerowy system pocztowy- szt. 1
Środka trwałego w postaci:
Serwera sprzętowego z serwerowym systemem operacyjnym- szt. 1

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PRZETARGU na zakup wskazanych powyżej wartości niematerialnych i prawnych i środka trwałego w ramach projektu „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:
INFOSYSTEMS S.A., ul. Okrzei 1 A, 03-715 Warszawa.

data publikacji 27.03.2012
  WYNIKI NABORU

   3

W związku z realizacją projektu: Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup Informatycznego Systemu Obsługi  Przygotowalni PrePress z interaktywną platformą komunikacji z klientem – szt. 1.

data publikacji 30.04.2012
  SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku PRZETARGU na dostawę Informatycznego Systemu Obsługi Przygotowalni PrePress z interaktywną platformą komunikacji z klientem – szt.1.

UDS Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PRZETARGU na zakup Informatycznego Systemu Obsługi Przygotowalni PrePress z interaktywną platformą komunikacji z klientem w ramach projektu „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę: Kodak Polska Sp. z  o.o., ul. Domaniewska 50,02-672 Warszawa.

data publikacji 17.05.2012
  WYNIKI NABORU

   4

W związku z realizacją projektu: Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup Cyfrowego systemu przygotowania form drukowych – szt. 1
data publikacji 30.04.2012
  SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku PRZETARGU na dostawę
Cyfrowego systemu przygotowania form drukowych – szt. 1

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PRZETARGU na zakup cyfrowego systemu przygotowania form drukowych w ramach projektu „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę: Kodak Polska Sp. z,  o.o.ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa.

data publikacji 17.05.2012
  WYNIKI NABORU

 

 

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14