Dotacja 3.2

Dotacja 3.2

UDS Sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt WND-RPLD.03.02.00-00-196/12
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
pt. Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek.
Projekt realizowany w ramach działania III.2.
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013,

UMOWA:
UDA-RPLD.03.02.00-00-196/12-00

BENEFICJENT PROJEKTU:
UDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowy Kawęczyn 32A
96-115 Nowy Kawęczyn

TERMIN REALIZACJI:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 04.11.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2014 r.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
W ramach projektu UDS sp. z o. o. zakupi:
maszynę do foliowania – 1 szt.
automat do sztancowania – 1 szt.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

   1

W związku z realizacją projektu pt.
w związku z realizacją projektu pt. Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw realizowanego przez UDS Sp. z o.o., ogłasza się nabór ofert na zakup maszyny sztancującej– szt. 1.

data publikacji 05.11.2013
SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT
Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup maszyny sztancującej – szt.1. UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu na zakup automatu do sztancowania – 1 szt. W ramach projektu „Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę: Brausse Europe, Silowego 612, 5222 BM ’s-Hertogenbosch, The Netherlands. SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 100.

publikacji 21.11.2013
  WYNIKI NABORU

   2

W związku z realizacją projektu pt. Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw realizowanego przez UDS Sp. z o.o., ogłasza się nabór ofert na zakup maszyny do foliowania– szt. 1.

data publikacji 09.04.2014
SZCZEGÓŁY NABORU
SZCZEGÓŁY NABORU [ENG]

WYNIKI NABORU OFERT
Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup maszyny do foliowania – szt.1. UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu na zakup automatu do sztancowania – 1 szt. w ramach projektu „Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę: „Follak Sp. z o.o.” Sp. k., ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa.

data publikacji 24.04.2014
WYNIKI NABORU

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14