dofinansowanie

UDS S.A. otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w ramach umowy nr 2023-W1-0742 na realizację projektu pt.:
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
POPRZEZ DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY W SAMOJEZDNY PODEST NOŻYCOWYW ramach projektu stanowiska pracy Konserwator i Elektromechanik zostaną doposażone w samojezdny podest nożycowy. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w UDS S.A. poprzez ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas naprawy i konserwacji maszyn, jak również zwiększenie bezpieczeństwa pracy na wysokościach.

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14