Dotacja 4.0

Dotacja 4.0

UDS sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 4.
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

parp

   1

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym realizowanego przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup klimatyzacji – szt. 1.

data publikacji 29.05.2013
SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup: klimatyzacji – szt. 1 w ramach projektu pt. Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym. UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup klimatyzacji – szt. 1, zgodnie z przyjętymi kryteriami, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: CLIMATECH Przemysław Boniecki, ul. Kusocińskiego 1A, 05-092 Łomianki, SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 100.

data publikacji 18.06.2013
WYNIKI NABORU

parp

   2

W związku z realizacją projektu pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem
rozkładającym realizowanego przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup maszyny sztancującej – szt. 1

data publikacji 09.10.2013
SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup maszyny sztancującej – szt.1. UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup maszyny sztancującej szt. 1 zgodnie z przyjętymi kryteriami, w ramach projektu pt. „Wdrażanie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Brausse Europe, Silowego 612, 5222 BM ’s-Hertogenbosch, The Netherlands. SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 100.

data publikacji 24.10.2013
WYNIKI NABORU

parp

   3

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem
rozkładającym realizowanego przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup system utrzymania wilgotności – szt. 1

data publikacji 18.03.2014
SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup system utrzymania wilgotności – szt. 1. UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup systemu utrzymania wilgotności – szt.1, zgodnie z przyjętymi kryteriami, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: OTECH, ul. Śmieszek 5, 44-240 Żory. SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 100.

WYNIKI NABORU
data publikacji 02.04.2014

parp

   4

W związku z realizacją projektu pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem
rozkładającym realizowanego przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup: kaszerówki szt. 1.


data publikacji 07.01.2015

SZCZEGÓŁY NABORU
SZCZEGÓŁY NABORU [eng]

WYNIKI NABORU OFERT

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup kaszerówki – szt.1, zgodnie z przyjętymi kryteriami, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Oppliger. S.r.l, Via Mandolossa, 98 25064 Gussago (BS).

data publikacji 22.02.2015
WYNIKI NABORU
parp

   5

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym realizowanego przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup: offsetowej maszyny drukującej szt. 1.

data publikacji 13.01.2015
  SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup offsetowej maszyny drukującej zgodnie z przyjętymi kryteriami, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: KBA CEE Sp. z o.o., ul. Puławska 456, 02-884 Warszawa.
data publikacji 28.01.2015

  WYNIKI NABORU

 

parp

   6

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym realizowanego przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup: przekrawacz szt. 1.

data publikacji 27.04.2015
  SZCZEGÓŁY NABORU
– – – – – –

Project for implementing of the orderimplementing of production of ecological  data carrier with gravitational decompose mechanicsimplementing by UDS Sp. z o.o., looking for offers for: SHEET CUTTER– 1 piece.

the 27th. of April 2015
details enquiry

WYNIKI NABORU OFERT

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup offsetowej maszyny drukującej zgodnie z przyjętymi kryteriami, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Zhejiang Haosheng Printing Machinery Co., Ltd.

data publikacji 13.05.2015
WYNIKI NABORU

parp

   7

W związku z realizacją projektu pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym realizowanego przez UDS Sp. z o.o. ogłasza się nabór ofert na zakup: system recyclingu roztworu wodnego w maszynie offsetowej szt. 1.

data publikacji 29.04.2015
  SZCZEGÓŁY NABORU

WYNIKI NABORU OFERT

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup offsetowej maszyny drukującej zgodnie z przyjętymi kryteriami, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: AHR CENTRUM Michał Owczarek, ul. Zielonogórska 19/21,  98-220 Zduńska Wola.

data publikacji 15.05.2015
WYNIKI NABORU

parp

 

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14