Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

   Przesłanie dokumentów.
Swoje zgłoszenie (CV i list motywacyjny) skieruj na skrzynkę e-mail: rekrutacja@uds.com.pl dopisując w polu „Temat” wiadomości nazwę stanowiska podaną w ogłoszeniu.  Kontakt telefoniczny + 48 538 514 448.
Pamiętaj, aby Twoje CV i list motywacyjny były dobrze przygotowane i zawierały aktualne informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia oraz posiadanych kwalifikacji.

   Selekcja aplikacji.

Wszystkie przesłane do nas dokumenty aplikacyjne trafiają do specjalisty zajmującego się rekrutacją i są wnikliwie analizowane pod kątem profilu zawodowego kandydatów i wymagań zamieszczonych w ofercie. Przy selekcji dokumentów jesteśmy obiektywni i gwarantujemy poufność. Ze względu na dużą ilość prowadzonych projektów rekrutacyjnych mamy możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

Każda aplikacja powinna zawierać klauzulę.

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumencie aplikacyjnym, przez UDS S.A. z siedzibą w Nowym Kawęczynie (96-115), ul. Nowy Kawęczyn 32a, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem”.

W przypadku gdyby nie doszło do zatrudnienia Państwa na stanowisku, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o pracę, a byliby Państwo zainteresowani objęciem ich procesami rekrutacji prowadzonymi w przyszłości, prosimy o dodanie dodatkowo następującej klauzuli:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumencie aplikacyjnym, przez UDS S.A. siedzibą w Nowym Kawęczynie (96-115), ul. Nowy Kawęczyn 32a , dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem”.

   Rozmowa kwalifikacyjna.

Jeżeli Twoja aplikacja została pozytywnie rozpatrzona, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która umożliwi nam uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat Twojej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, a Tobie pozwoli na lepsze zapoznanie się z wyzwaniami jakie stoją przez kandydatami na określone stanowisko. W trakcie rozmowy możemy zastosować takie metody weryfikacji Twoich umiejętności, takich jak:

  kwestionariusze,
  testy umiejętności,
  próbki pracy,
  assessment Day.

Najlepsi kandydaci wyłonieni w tym etapie są zapraszani na kolejną rozmowę kwalifikacyjną z udziałem potencjalnego przełożonego.
klauzula rekrutacyjna

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14