Informacje dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

W dniu 28 września 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników UDS Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przekształceniu UDS sp. z o.o. w spółkę akcyjną UDS S.A.

◊●◊

W dniu 16 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował powyższe przekształcenie i wpisał UDS S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nowym numerem KRS 0001008436.

◊●◊

Rejestr akcjonariuszy UDS S.A. prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej „PKO BP BM”).

Spółka UDS S.A. w imieniu PKO BP BM niniejszym informuje, że PKO BP BM przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w procesie przyjmowania instrumentów rejestrowych do depozytu Spółki. Informacja PKO BP BM o przetwarzaniu danych osobowych osób ujawnianych w Rejestrze Akcjonariuszy stanowi załącznik w linku do niniejszego komunikatu.

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14