Certyfikaty

Certyfikaty

   ISO 9001:2015 jest międzynarodową normą dotyczącą zarządzania jakością. Można ją stosować w każdej organizacji, w dowolnej branży i przy dowolnym rodzaju działalności. ISO 9001:2015 opiera się na ośmiu zasadach zarządzania o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia dobrej praktyki w biznesie. Przestrzeganie tych zasad przyczynia się do doskonalenia funkcjonowania organizacji.
   ISO 14001:2015 jest częścią serii międzynarodowych norm ISO 14000 dotyczących zarządzania środowiskowego. Można je stosować w każdej organizacji i w dowolnym miejscu. Posługując się cyklem „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj”. ISO 14001 określa najważniejsze wymagania w zakresie identyfikacji, nadzorowania i zarządzania aspektami środowiskowymi w dowolnej organizacji oraz sposoby zarządzania całym systemem i jego doskonalenia.
certyfikaty do pobrania

   Forest Stewardship Council® (FSC®) jest niezależną organizacją pozarządową stworzoną w reakcji na rosnący niepokój związany z wylesianiem. Utworzona w 1993 r. jest dziś organizacją uznawaną na całym świecie za swoją praktykę wspierania certyfikacji lasów. Certyfikacja FSC® jest dobrowolnym standardem ukierunkowanym na wspieranie odpowiedzialnej gospodarki leśnej w skali globalnej. Wszystkie produkty posiadające certyfikat FSC® zostały poddane weryfikacji na całej długości łańcucha dostaw – od pochodzenia do końcowego przeznaczenia. Dotyczy tylko produktów z certyfikatem FSC®.
potwierdzenie certyfikacji [link]    certyfikaty do pobrania

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14