Certyfikaty

Certyfikaty

   ISO 9001:2015 jest międzynarodową normą dotyczącą zarządzania jakością. Można ją stosować w każdej organizacji, w dowolnej branży i przy dowolnym rodzaju działalności. ISO 9001:2015 opiera się na ośmiu zasadach zarządzania o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia dobrej praktyki w biznesie. Przestrzeganie tych zasad przyczynia się do doskonalenia funkcjonowania organizacji.
   ISO 14001:2015 jest częścią serii międzynarodowych norm ISO 14000 dotyczących zarządzania środowiskowego. Można je stosować w każdej organizacji i w dowolnym miejscu. Posługując się cyklem „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj”. ISO 14001 określa najważniejsze wymagania w zakresie identyfikacji, nadzorowania i zarządzania aspektami środowiskowymi w dowolnej organizacji oraz sposoby zarządzania całym systemem i jego doskonalenia.
certyfikaty do pobrania

   Forest Stewardship Council® (FSC®). W naszej firmie dbamy o środowisko naturalne i dlatego oferujemy produkty z certyfikatem FSC®. Wybierając nasze produkty, wspierasz zrównoważone zarządzanie lasami i przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki certyfikacji FSC® możesz mieć pewność, że surowce wykorzystane do produkcji naszych produktów pochodzą z lasów, w których dba się o zrównoważony rozwój i ochronę przyrody.
certyfikaty do pobrania

   HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to system bezpieczeństwa żywności, który służy do minimalizowania lub eliminowania zagrożeń związanych z produkcją i przetwarzaniem żywności. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ochrona zdrowia konsumentów.
Nasza firma posiada certyfikat HACCP zgodnie z wymaganiami standardu CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, co oznacza, że nasze procesy produkcyjne są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności. Nasza firma regularnie przeprowadza audyty, aby zapewnić, że nasze procedury są w pełni skuteczne i spełniają wymagania HACCP.
Certyfikat HACCP stanowi potwierdzenie naszej dbałości o jakość naszych produktów i ochronę zdrowia naszych klientów. Dzięki zastosowaniu systemu HACCP, możesz mieć pewność, że nasze produkty są bezpieczne i zdrowe do spożycia.
certyfikaty do pobrania

  W naszej firmie mierzymy nasz ślad węglowy zgodnie z międzynarodowymi standardami GHG Protocol i ISO 14064-1. Dzięki temu dokładnie określamy źródła emisji gazów cieplarnianych, co pozwala nam na identyfikację obszarów, w których możemy zredukować emisje i poprawić naszą efektywność ekologiczną.
certyfikaty do pobrania

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14