Nasz CSR

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu
(Corporate Social Responsibility)

Nasz CSR

 

Wspieramy cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ w 2015 roku, które są w pełni zgodne z wysokimi standardami etycznymi, które przyświecają firmie UDS. Wierzymy, że możemy mieć pozytywny wpływ na ich realizację a z perspektywy naszej działalności, kluczowe są dla nas następujące cele:

   Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu.
Firma UDS ogromną wagę przykłada do aspektów związanych z BHP cyklicznie odbywają się spotkania dotyczące udzielania pierwszej pomocy a także szkolenie doskonalące wiedze w zakresie obowiązujących wymagań w zakresie przepisów BHP i ppoż. w obiekcie produkcyjnym. Ponadto nasi pracownicy korzystają z mat anty zmęczeniowych. Firma sponsoruje także lokalnym szkołom sprzęt sportowy.

   Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.
Firma UDS od kilku lat wspiera szkoły zarówno podstawowe, średnie a także uczelnie wyższe poprzez programy stypendialne dla uczniów naszej klasy patronackiej, kupno sprzętu sportowego i informatycznego a także programy praktyk i staży dla uczniów na każdym etapie edukacji.

   Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi.
Firma UDS stwarza godne warunki pracy dla ponad 600 osób, będą jednym z największych producentów materiałów POS w Polsce i największym pracodawcą w rejonie. Dzięki temu aktywnie przyczyniamy się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz rynku pracy.
Firmę UDS tworzą ludzie, którzy mają bezpośredni wpływ na rozwój firmy i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz organizacji. Wiemy, że nasi pracownicy są ważną częścią lokalnej społeczności, dlatego wszystkim nam zależy na wzajemnym rozwoju i wsparciu tych inicjatyw które wydają się najistotniejsze, poniżej kilka przykładów.
  Dni otwarte w UDS.
Zawsze w okresie wakacyjnym zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać proces produkcyjny, dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy a także porozmawiać z ewentualnymi, bezpośrednimi przełożonymi. Poza tym cyklicznie zapraszamy dzieci i młodzież z okolicznych szkół na zwiedzania firmy i zajęcia praktyczne.
  Unia Fun Kids.
Jesteśmy głównym sponsorem inicjatywy polegającej na realizacji zajęć ruchowych z elementami piłki nożnej dla skierniewickich przedszkolaków. Zajęcia są prowadzone przez trenerów i zawodników Unii Skierniewice od ponad roku i cieszą się ogromną popularnością w śród najmłodszych. W regularnych zajęciach uczestniczy co tydzień 800 dzieci.
  Współpraca z Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach.
Od połowy 2016 r. ściśle współpracujemy z ZS nr 4 w Skierniewicach w kontekście praktyk i staży uczniowskich. Od września 2017 roku objęliśmy patronatem klasę o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach patronatu młodzież będzie odbywała u nas praktyki i staże, a najlepsi otrzymają stypendia i gwarancję pracy w UDS. W podziękowaniu za dotychczasową firma UDS została uhonorowana statuetką „Sulik” w kategorii „Serce dla szkoły”.
  UDS Kids.
26 maja 2017 roku zainicjowaliśmy program, który zakłada, że każde nowo narodzone dziecko naszego pracownika otrzymuje symboliczną, tekturową kołyskę wraz z akcesoriami dla niemowlaków, chcemy w ten symboliczny sposób pogratulować rodzicom, ciesząc się że grono naszych UDSiaków cyklicznie się powiększa.
  UDS przyjacielem Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze oraz Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie.
Firma UDS wspiera lokalne szkoły podstawowe zarówno w kontekście zakupu sprzętu sportowego, informatycznego, jak i sponsoruje inicjatywy mające na celu integrować te społeczności np.: dzień rodziny organizowany przez radę pedagogiczną SP Nowy Dwór.

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14