Registrierungsdaten des Unternehmens

Registrierungsdaten des Unternehmens

UDS Sp. z o.o.
Nowy Kawęczyn 32A
96-115 Nowy Kawęczyn
Polen


REGON: 100175943     NIP: 8361781129     KRS: 0000258955    BDO: 000026086

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 1 075 000,00 zł

Schreiben Sie uns und prüfen Sie unser Angebot.
Finden Sie heraus, welche Lösungen wir anbieten können.
Dienststelle:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Produktionsanlage:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14