Strategia UDS 2020

Strategia UDS 2020

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną, Zarząd UDS postanowił zweryfikować dotychczasowe założenia prowadzenia działalności i przygotować spójną strategię firmy UDS na lata 2017- 2020. W tym celu powołano grupę projektową, efektem pracy grupy projektowej jest dokument, przedstawiający wszystkie ustalenia poczynione podczas spotkań.
Są to: strategia UDS na lata 2017-2020, mapa strategii, zestaw wskaźników mierzących postęp jej realizacji oraz lista inicjatyw strategicznych, niezbędnych do dokonania zmian w procesie organizacji pracy UDS, grupy projektowej oraz Zarządu UDS.

 

MISJA

MISJA – NASZYM KLIENTOM:

   Zapewniamy sukces poprzez najszybszą na rynku realizację projektów.
  Oferujemy nowoczesne rozwiązania jakościowe, produktowe, logistyczne, sprzedażowe i marketingowe.
  Budujemy zaufanie, wiarygodność i trwałość relacji z Klientami oraz dostawcami.
  Maksymalizujemy efekt synergii wszystkich partnerów biznesowych tworzących produkt tak, aby zdobycie przewagi konkurencyjnej w punktach sprzedaży dla Klientów UDS było bezdyskusyjne.

MISJA – NASZYM PRACOWNIKOM:

   Oferujemy nowoczesne i atrakcyjne miejsce pracy, poprzez możliwości rozwoju kompetencji oraz umożliwiamy podejmowania się ambitnych i wyjątkowych zadań.
   Tworzymy atmosferę pracy zespołowej sprzyjającej budowie wyjątkowej kultury organizacyjnej.
   Dajemy swobodę działania budującą poczucie odpowiedzialności i smak sukcesu.

MISJA – NASZEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

   Tworzymy wzór dbania o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, ochronę środowiska i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.
   Tworzymy miejsce praktyk i staży będące silnym wsparciem uczelni i ośrodków kształcenia w regionie.

 

WIZJA

WIZJA ORGANIZACJI:

   UDS partnerem najlepszych korporacji światowych, marka która jako pierwsza przychodzi na myśl tym, którzy poszukują rozwiązań POS w Europie.
   Będziemy rozpoznawalni jako firma dostarczająca rozwiązania najszybciej na rynku.
   Wzór jakości, produktywności i innowacji. Miejsce pracy dla najlepszych z najlepszych.
   Staniemy się najfajniejszym pracodawcą w regionie.

 

KORZYŚCI

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

   Czas.
   Jakość.
   Nowoczesne rozwiązania POS.
   Kompleksowa obsługa.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

   Rozwój kompetencji.
   Wzrost wartości pracowników na rynku pracy.
   Bezpieczne miejsce pracy.
   Pozytywna atmosfera w pracy.
   Duma z pracy w UDS.
   Atrakcyjne wynagrodzenie.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

   Zwiększenie wartości organizacji.
   Bezpieczne miejsce pracy.
   Pozytywna atmosfera w pracy.
   Podniesienie konkurencyjności i umocnienie pozycji na rynku.
   Zrównoważony portfel klientów.
   Praca z najbardziej wymagającymi Klientami, od których będziemy się uczyć.

 

Wszelkie pytania dotyczące naszej strategii można wysyłać na adres mailowy
  strategia@uds.com.pl

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14