Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

(miejsce pracy: Nowy Kawęczyn k/Skierniewic)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego;
 • Ewidencję RMK czynnych i biernych;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości, MSR);
 • Współtworzenie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz obowiązującym prawem;
 • Potwierdzanie sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy;
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej, zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych;
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych;
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT, WNT, WDT oraz JPK, sporządzanie deklaracji INTRASTAT;
 • analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych przed zamknięciem miesiąca;
 • Przygotowanie danych do zamknięcia kwartałów i roku finansowego;
 • Rozliczanie kosztów produkcji, gospodarki magazynowej, weryfikację dokumentów magazynowych;
 • Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego ( faktury, wyciągi bankowe, raporty fiskalne i kasowe);
 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz sprawdzanie rejestrów VAT;
 • Analiza i uzgadnianie rozrachunków;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, comiesięczne naliczanie amortyzacji bilansowej i podatkowej;
 • Współpracę z instytucjami zewnętrznymi ( w szczególności US, ZUS, GUS, NBP);
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Kilkuletniego doświadczenia na stanowisku Samodzielnej/go Księgowej/go lub Głównej/go Księgowej/go bądź w firmie audytorskiej;
 • Znajomości polskiej ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego;
 • Znajomości międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
 • Kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów;
 • Znajomości programu TETA (mile widziane);
 • Doświadczenia w prowadzeniu ksiąg firm produkcyjnych;
 • Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu;
 • Umiejętności analitycznych, dokładności;
 • Wysokiej efektywności w działaniu i bardzo dobrej organizacji pracy;
 • Zaangażowania oraz rzetelności.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pracę w firmie z nowoczesnym systemem zarządzania oferującą możliwości awansu i rozwoju zawodowego;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Pozytywną atmosferę;
 • Pakiet socjalny m.in pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe na życie, kartę sportową Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@uds.com.pl.

klauzula rekrutacyjna

Każda aplikacja powinna zawierać klauzulę.

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumencie aplikacyjnym, przez UDS Sp. z o,o. z siedzibą w Nowym Kawęczynie (96-115), ul. Nowy Kawęczyn 32a, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem”.

W przypadku gdyby nie doszło do zatrudnienia Państwa na stanowisku, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o pracę, a byliby Państwo zainteresowani objęciem ich procesami rekrutacji prowadzonymi w przyszłości, prosimy o dodanie dodatkowo następującej klauzuli:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumencie aplikacyjnym, przez UDS Sp. z o.o. siedzibą w Nowym Kawęczynie (96-115), ul. Nowy Kawęczyn 32a , dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem”.

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14